معرفی سریال میراث - میراث،میراث باشکوه

میراث،میراث باشکوه

معرفی سریال میراث

سریال میراث محصول شبکه اس بی  اس کشور کره جنوبی است ، و در سال ۲۰۰۹ ساخته شده است ، سریال ۲۶  قسمتی است و قرار است به زودی از کانال زمزمه پخش شود.